x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Bevers zijn uitermate goede gangengravers en komen in steeds grotere getale voor in Nederland. Bevergangen (holle ruimtes) kunnen een acuut risico vormen voor verzakkingen ter plaatse van schouwpaden en dijken en kunnen lekkage (piping) veroorzaken. In verband met geplande onderhoudswerkzaamheden langs het kanaal van Deurne zijn de mogelijke aanwezige holle ruimtes (o.a. als gevolg van de graafgangen van bevers) met de 3D-grondradar in beeld gebracht.

Het kanaal van Deurne is circa 15 km lang. Het Brabantse deel, met een lengte van circa 10 km aan beide zijden van het kanaal, is (waar dat mogelijk was) met een elektrisch rupsvoertuig (een zogenaamde Ziesel) in combinatie met de 3D-grondradar gescand.

In het gescande gebied zijn diverse verstoringen aangetroffen waar vermoedelijk sprake is van holle ruimtes. Ter plaatse van deze (vermoedelijk) holle ruimtes kunnen verzakkingen ontstaan, waardoor er een verhoogd risico op verzakking van de bodem bestaat. Bij verzakkingen kan groot (onderhouds)materieel wegzakken en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

Een voorbeeld van een radarscan (lengteprofiel 1, breedteprofiel 2 en bovenaanzicht 3) is weergegeven in onderstaande figuur. Op het radarbeeld zijn twee mogelijke graafgangen (holle ruimtes) te zien (gele cirkels).

De grondradar is een uitstekend hulpmiddel voor het in beeld brengen van holle ruimtes. In dit geval graafgangen van bevers. Bijkomend voordeel van een grondradaronderzoek is de potentiële bijvangst van overige informatie zoals reparatievakken en/of aanvullingen, drainages, kabels, leidingen, duikers en overige objecten. Langs het kanaal zijn bijvoorbeeld ook een aantal restanten van bunkers waargenomen.


Ligging Kanaal van Deurne | Kanaal van Deurne | Bevervraat