x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Door perioden van droogte kunnen dijken en kades krimpen en vervormen, waardoor scheuren kunnen ontstaan. Die zijn niet altijd zichtbaar met het blote oog. Zo ook in Aarlanderveen. Daar hebben we onze 3D-grondradar ingezet om holle ruimten in een kade nauwkeurig in beeld te brengen. Weten hoe Hoogheemraadschap van Rijnland het ontdekte lek gedicht heeft?

Dat ziet u in dit filmpje!

De grondradar van ATKB kan een waardevolle aanvulling zijn op visuele inspectie van kades en dijken.
Met 3D-grondradar brengen we naast scheuren ook graafgangen in beeld.

3D-grondradar inzetten bij inspectie van dijken? Neem contact met ons op via 088-1153200 of info@at-kb.nl.

Hoe werkt 3D-grondradar?
3D-grondradar maakt als het ware een echo van de bodem. Aan de hand van de reflecties kan het getrainde oog van onze adviseurs zien waar obstakels of holle ruimten in de bodem aanwezig zijn. De 3D-grondradar stuurt en ontvangt meerdere signalen waardoor een vlakdekkend inzicht wordt verkregen.

#dijkinspectie #scan #dijk