x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer

Met behulp van met name de 3D-radar en Infraradar is het mogelijk om kabels/leidingen te detecteren. En de ligging hiervan te relateren aan bekende kabel- en leidinggegevens (KLIC). In veel gevallen blijken de geleverde KLIC-tekeningen niet geheel juist of compleet. Zie bijvoorbeeld de onderstaande vergelijking tussen een radarscan en een uitgevoerde proefsleuf op hetzelfde tracé.