x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer

Voordelen van het 3D-grondradarsysteem:

  • Vlakdekkende 3D-scan van de bodem: inzicht in belemmeringen bij ontwikkeling, kabels/leidingen, grondbalansen, archeologie, niet-gesprongen explosieven (NGE)
  • Hoge frequenties voor laagopbouw verhardingslagen, wapening, kabels/leidingen, objecten, NGE < 1,5 m-mv
  • Lage frequenties voor bodemopbouw, kabels/leidingen, holle ruimtes, funderingsresten/obstakels, NGE > 1,5 m-mv
  • Maximale scandiepte ca. 10 m-mv, gemiddeld ca. 4 m-mv
  • Hoge productie t.o.v. reguliere radar, met name bij grotere oppervlakken

De kracht van stapfrequentie

Met behulp van een stapfrequentie-3D-radar is het mogelijk om de bodem driedimensionaal te scannen. Het systeem is 1,8 meter breed en bevat een serie zenders/ontvangers. Hierdoor wordt veel meer data verkregen dan met reguliere grondradars met één zender/ontvanger. Ook is het niet meer noodzakelijk om een haaks scanraster toe te passen. Wanneer een locatie in één richting wordt gescand met een onderlinge scan afstand van 1,5 meter, kan een volledig vlakdekkend 3D-beeld van de ondergrond worden verkregen.

Een beter beeld van de bodem

Stapfrequentie houdt in dat gedurende zeer korte tijdperioden een scan wordt uitgevoerd over de gehele breedte van de radar, met stapsgewijs oplopende frequenties (tussen 50 MHz en 3 GHz). Het is mogelijk de scan van iedere frequentie afzonderlijk of een samengesteld (beste resolutie) beeld te bekijken. Op onderstaande afbeelding wordt in de breedte door een 3D-radarscan gescrold. In één oogopslag is duidelijk of een reflectie een puntobject betreft of bijvoorbeeld een duiker (gemarkeerd met het blauwe kruis).

Zoektermen: 3d radar, 3D radar, 3D grondradar, 3d grondradar, 3D-radar, 3D-grondradar