x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Met de onderwaterradar is ATKB in staat om op niet-destructieve wijze de opbouw van de waterbodem te karteren in zoet oppervlaktewater.

Voordelen onderwaterradar

  • Inzetbaar tot 10 meter waterdiepte
  • Penetratie tot ca. 2,5 meter in de waterbodem
  • Niet-destructieve metingen geven hogere nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Veel hogere datadichtheid ten opzichte van traditionele handpeilingen
  • RTK-positiebepaling
  • Nauwkeurige volumebepalingen

Een diepere blik op de waterbodem

De onderwaterradar kan in waterdieptes tot 10 meter worden ingezet. De penetratiediepte van de radar in de waterbodem ligt tussen de 1,5 en 2,5 meter. De radar wordt aan een boot gemonteerd. Tijdens het varen wordt een continue scan gemaakt, waardoor in korte tijd veel data kan worden verkregen. ATKB beschikt over diverse vaartuigen, waarmee ook ondiepe wateren (< 0,5 m) kunnen worden bevaren, zelfs zonder aanwezigheid van een trailerhelling. De scans worden met RTK-precisie vastgelegd.


Met inzet van een speciaal ontwikkeld radarbootje kan zelfs van talud tot talud worden gescand. Waarbij de overgang land-/waterbodem kan worden meegenomen in de detectie. Dit systeem is ook zeer geschikt voor kleine watergangen die niet toegankelijk zijn voor een boot.

Slibdikte (tot slechts enkele centimeters) en de laagopbouw van de vaste waterbodem worden op basis van de gescande lijnen geïnterpoleerd tot vlakdekkende kaarten. Op basis van deze kaarten kunnen nauwkeurige volumebepalingen worden gedaan. De aanwezigheid van obstakels (puin, keerwanden, leidingen, zinkers, etc.) kan nauwkeurig op kaart worden vastgelegd.

Voor onderzoek met de onderwaterradar (Zond 500 MHz submerged) is een speciale bok voorop de boot ontworpen waarmee we de onderwaterradar aan een mast kunnen laten zakken. De onderwaterradar kan o.a. gebruikt worden voor het bepalen van slibdiktes, hoeveelheid stortsteen, detecteren van kabels, leidingen, duikers en andere objecten onder water. De onderwaterradar kan op diverse hoogtes boven de waterbodem gehangen worden voor het beste meetresultaat. Bovenop de mast kunnen we de RTK monteren waarmee we onze GPS positie bepalen.

Een voorbeeld van een onderwaterradarscan met interpretatie is hieronder weergegeven.

De radarscans worden vervolgens na interpretatie verwerkt tot vlakdekkende kaarten. Hieronder een voorbeeld van een slibdiktekartering in een recreatieplas. Er was in deze recreatieplas sprake van slibophoping tegen de keerwand van een natuurvriendelijke oever. Inzicht in de verspreiding van slib in dit soort plassen is bijvoorbeeld zinvol in de strijd tegen blauwalg.

ATKB heeft ook meegewerkt aan de Validatie Richtlijn Baggervolumebepalingen. Via de link hieronder leest u hier meer over.