x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De 300 MHz , 500 MHz en 900 MHz grondradarsystemen zijn multifunctioneel inzetbaar. Deze grondgebonden radar wordt over het maaiveld gesleept. Op kleinere of slecht toegankelijke locaties worden de scans handmatig uitgevoerd. Op grotere locaties kan het systeem ook met een quad worden voortgetrokken.

300 MHz Grondradar

De 300 MHz Grondradar is een multifunctioneel inzetbaar systeem. Deze grondgebonden radar wordt over het maaiveld gesleept. Op kleinere of slecht toegankelijke locaties worden de scans handmatig uitgevoerd. Op grotere locaties kan het systeem ook met een quad worden voortgetrokken. De maximaal haalbare onderzoeksdiepte is 8 tot 9 m-mv. Bij de gemiddelde bodemcondities zoals die in Nederland worden gevonden, wordt een scandiepte van 4 m-mv als uitgangspunt gehanteerd.

De radarscans worden direct gekoppeld aan x,y,z-coördinaten verkregen met 3G-RTK . Hierdoor worden de scans - en daarom ook de positie van door interpretatie vastgestelde objecten - zeer nauwkeurig vastgelegd.

De 300 MHz radar is door ATKB inmiddels ingezet voor zeer uiteenlopende projecten, waaronder:

  • Detectie van kabels en leidingen;
  • Detectie van holle ruimten en/of verminderd verdichte ondergrond;
  • Detectie van ondergrondse objecten (tanks, puinlagen, funderingsresten, etc.);
  • Detectie van niet-gesprongen explosieven (NGE);
  • Archeologie;
  • Ondiepe geologie;
  • Waterbodemonderzoek (bodemopbouw, detectie van objecten in de waterbodem).

500 MHz Infraradar

De 500 MHz Infraradar is speciaal ontwikkeld voor detectie van obstakels (zoals ondergrondse tanks en kabels/leidingen) tot een diepte van 4 m-mv. Tijdens het uitvoeren van de scan kan direct aan KLIC-kaarten worden gerelateerd. Door 3G-RTK -positiebepaling is tijdens de scan de actuele locatie in realtime zichtbaar ten opzichte van een locatietekening en/of KLIC-kaart op het scherm. Door de nauwkeurige 3G-RTK-positiebepaling is handmatige inmeting van het onderzoeksraster overbodig geworden. Met dit wendbare en flexibele systeem kunnen locaties daarom snel en efficiënt worden gescand.

Voorkom graafschade!
In de praktijk blijkt KLIC vaak onvolledig of onvoldoende nauwkeurig. Ook is niet van alle locaties KLIC-informatie bekend. Met behulp van de Infraradar kan graafschade worden voorkomen.

Door bijvoorbeeld de KLIC-informatie te verifiëren en waar nodig updaten, kan (in combinatie met verkregen inzicht in aanwezige puinhoudende lagen) worden gekeken naar vrije ruimte in de ondergrond. Zoals te zien is in bovenstaande afbeelding.