x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Ter voorbereiding van werkzaamheden zijn alle kabels en leidingen in een woonwijk met de 3D-radar in kaart gebracht

Om inzicht te krijgen in de actuele ligging van kabels en leidingen, is ter plaatse van een woonwijk een vlakdekkend radaronderzoek uitgevoerd met de 3D-radar. De vastgestelde kabels en leidingen zijn gerelateerd aan bekende KLIC gegevens en ingetekend conform de NLCS standaard. Op deze wijze kan de huidige diepteligging van de kabels/leidingen worden bepaald (veelal onbekend in KLIC gegevens) en kan worden bekeken of er afwijkingen zijn tussen de werkelijke ligging en de KLIC tekeningen. Ook onbekende vermoedelijke kabels/leidingen en huisaansluitingen zijn gekarteerd. De radarinterpretatie is vervolgens in een 3D-tekening verwerkt.