x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

In het kader van de klimaatadaptatie worden veel rioleringen vervangen. Daarnaast gaan rioleringen niet eindeloos mee en zijn deze op termijn aan vervanging toe. Dit kan zijn door ouderdom, verzakkingen, lekkage en het aanbrengen van een gescheiden riool voor hemelwater. Als voorbereiding op de vervanging van het riool heeft ATKB een afstand van 1,2 kilometer gescand met de 3D-grondradar in een dorpskern op een doorgaande verkeersroute.

Noël Boom, commercieel directeur ATKB: “Met behulp van de 3D-grondradar brengen wij de bestaande kabels en leidingen in beeld, zien we asfaltdiktes en ook onbekende kabels en leidingen, de zgn. weesleidingen. De verificatie verplichting (CROW 500) verplicht ons om de daadwerkelijke ligging te verifiëren. In eerste instantie brengt de 3D-grondradar kabels en leidingen in beeld zonder te graven. Wanneer een scan een complex beeld geeft van kabels en leidingen onder de grond, kunnen wij op basis van de 3D-scan heel gericht een proefsleuf graven waarbij we ook weten waar op dat moment de onbekende kabels en leidingen liggen. Eventuele schade in de grond wordt met deze aanpak drastisch verminderd.

Onderzoek in een dag
Het onderzoek gebeurde in één dag waarbij er zo’n 15.000 m2 oppervlakte vlakdekkend gemeten is met de 3D-grondradar. We troffen in totaal 134 onbekende kabels en leidingen, waaronder HWA-kolkleidingen en DWA-huisaansluitingen. Tevens zijn de afwijkingen van de KLIC-kaart vastgelegd. De gemeente voorkomt met de inzet van de 3D-scan onvoorziene omstandigheden, zoals vertraging op het totale project en extra kosten. Het feit dat er geen graafwerkzaamheden plaatsvinden, zorgt voor minder overlast voor de omgeving. Met de 3D-grondradar voorkom je graafwerkzaamheden en graafschades. Een bijkomend voordeel van een vlakdekkende 3D-scan is dat aanvullende afwijkingen in de bodem ook worden vastgelegd, zoals verhardingen (diktes wegopbouw), holle ruimtes, boomwortels en oude funderingen.

Ook een plangebied laten scannen of meer weten? Neem contact op met ATKB via 088-1153200 of info@at-kb.nl. Wij informeren u graag.

#riooldetectie #opsporen #riolering

De groene lijn geeft het tracé weer dat in beeld is gebracht.