x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Het belang om zorgvuldig te graven neemt toe. De komende jaren stijgt het aantal graafbewegingen vanwege de maatregelen voor de energietransitie, de klimaatadaptatie en verdere verglazing voor de uitrol van 5G.

Om ons voor te bereiden op de klimaatadaptatie en de energietransitie is het nodig om een goed beeld te krijgen van de ligging van kabels en leidingen in de grond. In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen. Door de verwachte stijging van het aantal graafbeweging is de kans op schade aan de kabels en leidingen groot. In 2020 bedroegen de geschatte maatschappelijke kosten door graafschade €38,4 miljoen. Deze kosten waren nog nooit zo hoog. *Het aantal graafschades steeg in 2020 met ruim 10% en het aantal graafbewegingen is met ruim 7% toegenomen (totaal 768.790 graafbewegingen). (*Bron: Agentschap Telecom)

De informatie over de ligging van bestaande ondergrondse infrastructuur is van belang, maar niet altijd beschikbaar of voldoende betrouwbaar met als gevolg dat er steeds meer graafschades ontstaan. Liggen deze daadwerkelijk volgens KLIC? Is er nog ruimte voor uitbreiding in de grond? En wat is de gronddekking? Om dat in kaart te brengen moet er in de grond gekeken worden, met als gevolg dat de grond open gegraven wordt.

Wet- en regelgeving (WIBON) vereist vooronderzoek naar de precieze ligging van kabels en leidingen op de graaflocatie. Alleen het opvragen van KLIC-gegevens volstaat niet, er geldt ook een verificatie verplichting (CROW 500). Meestal worden hiervoor enkele proefsleuven gegraven om de ligging van kabels en leidingen vast te stellen. Dat betekent opnieuw extra graafwerkzaamheden en daarbij kans op graafschade.

Bodem in beeld zonder graven
De 3D grondradar van ATKB brengt kabels en leidingen in beeld met een virtuele proefsleuf; dus zonder te graven. Met de 3D grondradar reduceer je graafwerkzaamheden en graafschades. Een bijkomend voordeel van een vlakdekkende 3D rondradar scan is dat aanvullende afwijkingen in de bodem ook worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld verhardingen (diktes wegopbouw), holle ruimtes, boomwortels en oude funderingen. Wij leggen de resultaten vast op een digitale ondergrond en verifiëren de gegevens die aangeleverd worden door KLIC. Daarnaast krijgen wij het diepte verloop (de gronddekking) van de kabels en leidingen in de lengte richting in beeld.

Hoe werkt de 3D grondradar
Het gebruik van de 3D-grondradar is een niet-destructieve geofysische methode die gebruik maakt van elektromagnetische golven om de ondergrond te inspecteren. Vergeleken met proefsleuven verzamelt een grondradar data op een snelle en kostenbesparende manier en biedt de techniek de mogelijkheid tot vlakdekkend onderzoek, dat wil zeggen dat de locaties daadwerkelijk vlakdekkend worden gemeten (geen datagaps). Vanuit deze meting kunnen we op ieder gewenst punt een digitale proefsleuf creëren en krijgen we pas écht zicht op kabels en leidingen onder de grond.

De digitale gegevens kunnen wij leveren in verschillende digitale formaten zoals bijvoorbeeld GIS en AutoCad, 3D pdf of databestanden die geschikt zijn voor gebruik met Augmented Reality.

Zie ook

'Eén op drie straten in Nederland moet opgebroken worden voor groene stroom' | NOS