x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

We hebben in Nederland vele soorten oppervlaktewater: van poldersloten tot de grote rivieren, van een vijver tot het IJsselmeer. Deze wateren staan voor het grootste deel met elkaar in verbinding door oppervlaktewateren en het grondwater. Voor een gezonde waterhuishouding is zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het water van belang.

Voor het beheer van een gebied is het van belang precies te weten waar de oppervlaktewateren liggen alsmede welke vormen deze waterlichamen aannemen. Ook is noodzakelijk te weten waar de duikers, stuwen en andere kunstwerken liggen. Beheer van stilstaande wateren is wezenlijk anders dan het beheer van snelstromende wateren. Het is dan ook van belang om te bepalen wat de stroomsnelheden en debieten van de wateren zijn.

ATKB heeft ruime kennis van watersystemen. Binnen ATKB werken de hydrologen samen met de ecologen en de waterbodemexperts om uw gehele watersysteem, zowel in GIS als Autocad systemen, in kaart te brengen. ATKB heeft veldmedewerkers in dienst en beschikt over een uitgebreid assortiment meetapparatuur. Hiermee kunnen we voor u de watergangen inmeten en de aanwezigheid van kunstwerken inventariseren. Door het veldwerk zelf uit te voeren kunnen wij de kwaliteit van het project borgen.