x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

In verband met baggerwerkzaamheden is in het uitwateringskanaal ‘Naar de Wielingen’ (tussen Cadzand-Bad en Oostburg) een waterbodemonderzoek uitgevoerd in opdracht van het Waterschap Scheldestromen. ATKB heeft een raamovereenkomst met Waterschap Scheldestromen en we voeren de nodige onderzoeken voor hen uit.

Het uitwateringskanaal is boven de leggerdiepte dichtgeslibd en wordt om die reden gebaggerd. Voor hergebruik van de vrijkomende baggerspecie is een milieuhygiënische verklaring (in de vorm van een waterbodemonderzoek) nodig. De sliblaag was al onderzocht op de reguliere parameters (uit de Wbb), maar nog niet op PFAS. Dit hebben wij aanvullend onderzocht. Daarnaast is ook de toplaag van de vaste waterbodem meegenomen in dit onderzoek en onderzocht op zowel de reguliere parameters als PFAS.

Voor het uitwateringskanaal lag er al een recent waterbodemonderzoek van een externe partij. Dit waterbodemonderzoek hebben we aangevuld met een PFAS-analyse in slib en onderzoek naar de vaste waterbodem. Op die manier kan er een geldige milieuhygiënische verklaring worden gewaarborgd.

Met de aanvullingen die wij hebben gedaan kan het uitwateringskanaal worden gebaggerd. De opdrachtgever heeft later door ATKB nog een toetsing aan de CROW400-veiligheidsklasse laten uitvoeren zodat er volgens de juiste beschermings- en beheersmaatregelen kan worden gewerkt.

De baggerspecie was schoon genoeg, waardoor ATKB geen milieukundige begeleiding hoeft te leveren. Bij toekomstig onderhoudsbaggerwerk voeren wij graag weer een waterbodemonderzoek uit.