x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

In opdracht van waterschap Brabantse Delta heeft ATKB nabij Dinteloord / Stampersgat met spoed een waterbodemonderzoek uitgevoerd in een aantal watergangen die als gevolg van een calamiteit verontreinigd zijn geraakt.

De calamiteit betrof waarschijnlijk een lozing waarbij nutriënten in de watergang terecht zijn gekomen. Door deze lozing was in de watergangen een ‘bel’ van zwart, zuurstofloos water aanwezig. Het waterschap heeft het zuurstofloze water afgevoerd naar een rioolwaterzuivering, maar het zuurstofverbruik in het water bleef hoger dan normaal.

Teneinde het zuurstofverbruik te normaliseren, heeft het waterschap het slib in de watergang gebaggerd. Aangezien de baggerwerkzaamheden met spoed moesten worden uitgevoerd (het zuurstofverbruik bleef immers hoog), is het waterbodemonderzoek in een zeer korte periode van circa 2 weken uitgevoerd, zonder af te wijken van de geldende normen voor waterbodemonderzoek.