x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen (noordoever) en de A15 bij Rozenburg (zuidoever) met elkaar middels een nieuwe snelweg, de A24. ATKB voerde in opdracht van aannemerscombinatie BAAK een waterbodemonderzoek uit ter plaatse van de te realiseren Maasdeltatunnel. Een inspirerende uitdaging!

Voor het afzinken van de tunnel moet een zinksleuf worden gebaggerd tot een diepte van circa NAP -29 m. Met het uitgevoerde waterbodemonderzoek worden de milieuhygiënische kwaliteit van de te baggeren waterbodem en de milieuhygiënische geschiktheid voor de beoogde bestemming bepaald.

De benodigde pulsboringen, plaatselijk tot 30 meter in de bodem, zijn uitgevoerd door Sialtech en proactief begeleid door ATKB. De boringen zijn uitgevoerd conform de NEN 5720 en Protocol 2003. De grote diepte en lange doorlooptijd per boring gaven op voorhand de nodige knelpunten. Een vooronderzoek NEN 5717 met uitvoeringsplan met verwachte afwijkingen van de vigerende normen en protocollen en de effecten daarvan is daarom voorgelegd aan (en goedgekeurd door) ILenT, die ook het rapport uiteindelijk beoordeelde.

Maar deze normen waren niet het enige waar we rekening mee moesten houden. Het onderzoek werd uitgevoerd in een drukke vaarweg. Er golden ook verschillende restricties in verband met vaarwegstremming, maar ondanks dat moest de waterbodem wel onderzocht kunnen worden. Een uitgebreid werkplan, waarin specifiek aandacht werd besteed aan veiligheidsrisico’s voor het werken nabij groot vaarverkeer (inclusief een controle op de cruiseschepenplanning), harde stroming, slecht weer en slecht zicht en communicatie, moest daarom worden overlegd met Havenbedrijf Rotterdam.