x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Met het in werking treden van de Waterwet is de regulering van het beheer van de waterbodem een integraal onderdeel van het watersysteembeheer geworden. De integrale benadering betekent dat handelingen in de waterbodem worden gekoppeld aan de te behartigen of nog te behalen kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen in het betreffende gebied. Hierbij kan worden gedacht aan het voorkomen van overstromingen of het beperken van wateroverlast en waterschaarste maar ook aan natuurontwikkeling of recreatiedoeleinden.

Ondersteuning vergunningsprocedures
ATKB kan u bijstaan in alle aspecten van waterbodembeheer, van een verkennend waterbodemonderzoek volgens de heersende normen (voor waterbodem de NEN 5717 en NEN 5720) tot de begeleiding bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden en de eindafrekening.

ATKB beschikt over eigen materieel voor de uitvoering van waterbodemonderzoek. Naast het reguliere bemonsteringsmateriaal en vaartuigen beschikken wij over een vibrocorer. Hiermee kunnen wij zowel klein- als grootschalig waterbodemonderzoek snel, efficiënt en doeltreffend uitvoeren. Ons werkgebied beslaat zowel zoete als zoute waterbodems. Vanzelfsprekend stellen wij indien nodig praktische (ecologische) werkprotocollen en werkplannen op en doen wij voor u de benodigde meldingen of vergunningaanvragen.