x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Het uitvoeren van (water)bodemonderzoek, partijkeuringen en de begeleiding van (water)bodemsaneringen wordt uitgevoerd volgens de beoordelingsrichtlijnen 1000, 2000 en 6000 (BRL) en de onderliggende protocollen. Voor machinale boringen wordt gewerkt volgens de BRL 2100 en het onderliggende protocol.

Via interne audits controleren wij onze collega’s regelmatig op het toepassen van de BRL'en en de protocollen. Maar dat is niet genoeg. Jaarlijks wordt ons werk ook door onze certificerende instantie gecontroleerd. Afgelopen maanden stonden onze jaarlijkse herhalingsaudits gepland. Met de eerste audits zo’n drie weken na de invoering van de Omgevingswet was dat een mooie uitdaging. Eens in de drie jaar gaat het om een hercertificatie door de certificerende instantie, waarbij alles weer grondig tegen het licht wordt gehouden. Ook die was dit jaar aan de beurt. Daarbij zijn we ook nog beoordeeld door onze nieuwe certificerende instantie Normec.

Met dank aan het harde werk van een aantal van onze deskundige collega’s mogen wij met trots melden dat wij de audits goed hebben doorstaan en inmiddels gecertificeerd zijn onder de Omgevingswet voor de BRL 1000, 2000, 2100 en 6000.