x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Door Rijkswaterstaat wordt het Wilhelminakanaal in het buitenpand verondiept. Hiervoor zijn baggerwerkzaamheden nodig. Voorafgaand aan baggerwerkzaamheden heeft ATKB een waterbodemonderzoek uitgevoerd met als doel een actueel beeld te krijgen van de kwaliteit van de nog te baggeren waterbodem (NEN 5720) en het bepalen van de geschiktheid voor hergebruik van de vrijkomende bagger (hergebruiksmogelijkheden).

Op basis van het vooronderzoek (NEN 5717) hebben wij een onderzoeksplan opgesteld voor de bemonstering van de waterbodem. Hierbij is ook aandacht besteed aan PFAS, GenX en mogelijke beïnvloeding door specifieke (punt)bronnen.

De veldwerkzaamheden zijn handmatig uitgevoerd door onze eigen gekwalificeerde (protocol 2003) veldwerkers met ons eigen (varend) materieel. Door de breedte van het kanaal en het aanwezige vaarverkeer is dergelijk onderzoek op Rijkswateren altijd uitdagend. Samen met de ervaren schippers van onze afdeling Aquatische ecologie borgen we de kwaliteit van ons werk én de veiligheid op het water.

Met de rapportage van het waterbodemonderzoek als milieuhygiënische verklaring kan de MvO groep in opdracht van Rijkswaterstaat het kanaal baggeren om het kanaal weer op diepte te brengen voor commerciële scheepvaart.