x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Het Markermeer is een druk bevaren water, onderdeel van ons ‘Rijkswater’, met jaarlijks de nodige incidenten. De KNRM opereert vanuit verschillende reddingsstations. Een van die stations is het reddingsstation Warder. Om de vaargeul ter plaatse van het KNRM Station Warder op diepte te houden wordt de vaargeul gebaggerd.

Waterbodemonderzoek
Om vast te stellen wat de verwerkingsmogelijkheden van de baggerspecie zijn wordt een waterbodemonderzoek uitgevoerd. Met het waterbodemonderzoek wordt de kwaliteit van de baggerspecie vastgesteld. Het waterbodemonderzoek hebben wij uitgevoerd met onze eigen vaartuigen en gecertificeerde monsternemers. Met het waterbodemonderzoek in de hand is de vaargeul weer op diepte gebracht worden en kan de scheepvaart op dit rijkswater ongehinderd doorgang vinden.

Veiligheid en bereikbaarheid
Bij al onze onderzoeken, vooral in en op het water en in vaargeulen, staat veiligheid hoog in het vaandel. Met de SCL (Safety Culture Ladder, trede 3) werken wij aan een steeds hoger veiligheidsbewustzijn. En mocht er toch iets mis gaan dan staan de mannen en vrouwen van de KNRM paraat. Juist daarom wordt het waterbodemonderzoek gedaan en de vaargeul gebaggerd.

Markermeerdijken
Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd in opdracht van Alliantie Markermeerdijken (AMMD). AMMD is momenteel bezig met de dijkversterking Markermeerdijken, in dat kader voeren wij verschillende land- en waterbodemonderzoeken uit voor AMMD.