x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Tramlijn 16 in Den Haag en de directe omgeving worden heringericht. Voor de herinrichting is inzicht in de kwaliteit van de bodem, verhardingen en wegfundaties noodzakelijk. Om dit inzicht te krijgen voerde ATKB bodemonderzoeken uit waarbij ook de aanwezigheid van asbest werd onderzocht. Daarnaast werden partijkeuringen uitgevoerd van spoorwegballast.

Het totale onderzoeksgebied is bijna 2 hectare groot (lees: 2,5 voetbalveld), waarvan ongeveer 40% is verhard met asfalt. In totaal zijn er zo’n 450 asfaltkernboringen uitgevoerd om de kwaliteit volgens de geldende protocollen vast te stellen. Tijdens de herinrichting worden ook werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd, waarvoor meerdere bemalingsadviezen zijn opgesteld. Een bemalingsadvies is nodig wanneer onder de grondwaterstand wordt gewerkt.

Het project moest binnen enkele maanden afgerond zijn, een flinke uitdagende klus. Niet alleen door de omvang, maar ook door de werkzaamheden op en nabij wegen en de trambaan in verschillende stadsdelen. Een goede voorbereiding en een juiste afstemming van de werkzaamheden met alle betrokkenen zijn hierin cruciaal. Vaak is in de avonden en nachten gewerkt om de impact op het dagelijks weggebruik zoveel mogelijk te beperken.