x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Onderzoek naar fundatielagen is gericht op zowel de fysische als de chemische kwaliteit. Met name bij historisch toegepaste fundatielagen (zoals puin, slakken en sintels) is sprake van ‘verontreinigd’ materiaal en uitloging van verschillende stoffen naar onderliggende bodemlagen. Gebonden verontreinigingen worden door omstandigheden (bijvoorbeeld neerslag) in zekere zin gemobiliseerd. Dit kan leiden tot ongewenste bodemverontreiniging. Daarnaast bestaat het fundatiemateriaal vaak uit historisch sloopafval waarin asbest kan zijn verwerkt. Voor het werken in of het verwijderen van deze fundatielagen dient daarom inzicht te worden verkregen in de kwaliteit. De vastgestelde kwaliteit kan worden gebruikt voor het hanteren van de juiste veiligheidsmaatregelen tijdens uw project en het vaststellen van bijvoorbeeld de mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal op locatie of elders.

Onder het onderzoek naar verhardingslagen wordt met name het vaststellen van de opbouw en kwaliteit van asfaltlagen verstaan. Bij calamiteiten (met bijvoorbeeld olieproducten) kan onderzoek naar elementen eveneens gewenst zijn. Door middel van het vaststellen van de opbouw en samenstelling van asfalt kan worden bepaald of sprake is van teerhoudend asfalt.

ATKB adviseert u graag over de mogelijkheden met betrekking tot onderzoek naar verhardings- en fundatielagen binnen uw project. ATKB heeft deskundigen in huis voor het uitvoeren van de werkzaamheden op de locatie, het uitwerken van de gegevens tot een overzichtelijke rapportage en het geven van een advies op maat.