x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De noordersluis wordt vervangen door een grotere en diepere sluis in het kader van het “het bereikbaar houden van de havens in het Noordzeekanaalgebied doormidddel van een robuust en toekomstvast sluizencomplex, waarbij de hoogwaterkeringsfunctie van het sluizencomplex en de waterhuishouding van de regio is gewaarborgd.“

De aanleg van de nieuwe zeesluis is gestart in 2016 en moet begin 2022 beschikbaar zijn voor de scheepvaart. Lees meer over dit enorme project van Rijkswaterstaat via deze link. Een enorm project waarbij ATKB een bijdrage heeft mogen leveren in de vorm van een waterbodemonderzoek.

ATKB heeft in 2016 ter plaatse van de nieuwe sluis een waterbodemonderzoek uitgevoerd. Een waterbodemonderzoek is in principe 3 jaar ‘geldig’, daarom is er in 2019 door ATKB met bevoegd gezag afgestemd welke aanvullende onderzoeken nog noodzakelijk zijn om het project zonder vertraging door te kunnen laten lopen. Op basis van dit advies is er in 2019 aan actualiserend waterbodemonderzoek uitgevoerd door ATKB met als doel een actueel beeld krijgen van de kwaliteit van de nog te baggeren waterbodem (NEN5720) en het bepalen van de geschiktheid voor hergebruik van de vrijkomende bagger (hergebruiksmogelijkheden).

In het vooronderzoek (NEN5717) is ook aandacht besteed aan de aanwezigheid van kwetsbare objecten, obstakels die een belemmering kunnen zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden. Ook is er nagegaan of er Niet-Gesprongen Explosieven (NGE) en de aanwezigheid van kabels en leidingen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Zonodig is het boorplan hierop aangepast.

De uitvoering van de onderzoeken, door onze eigen veldwerkers (protocol 2003) en (varend) materieel, is afgestemd met Centraal Natusich Beheer Noorzeekanaalgebied.

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan het vrijkomende slib op de juiste wijze verwerkt worden.