x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De radarsystemen van ATKB kunnen worden ingezet voor de detectie van niet-gesprongen explosieven (NGE). Met name in gebieden waar veel metaal aanwezig is boven of onder de grond, waardoor magnetometrie niet werkt, is grondradar een geschikt alternatief of geschikte aanvulling.

Voor grotere locaties kan voor een snelle vlakdekkende scan de 3D-radar worden ingezet. Waar sprake is van kleine locaties bieden de infraradar of de 300 MHz radar een geschikt alternatief.

ATKB werkt samen met senior OCE-deskundigen. De interpretatie van de radarbeelden wordt in overleg met de senior OCE-deskundige beoordeeld, waarna gekeken wordt of er objecten zijn aangetroffen die fysiek dienen te worden benaderd. Uiteindelijk leidt het onderzoek tot vrijgave van een locatie.

3D-grondradar is een mooie aanvulling bij het detecteren van explosieven, het opsporen van ontplofbare oorlogsresten.

#bommen #granaten #zoeken #vinden