x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Vanwege een toenemende vraag vanuit onze klanten zijn wij enkele jaren geleden gestart met geofysisch onderzoek. Grondradar bleek een mooi startpunt en heeft tot een snelle specialisatie geleid. Momenteel zijn we, met 5 verschillende grondradarsystemen, grondradarspecialist op de Nederlandse en Belgische markt. Wij hebben voor iedere ondergrond (land, water, spoor, talud, weg) een geschikt meetvoertuig dat veilig en geschikt is om metingen mee te verrichten. De toepassingen van deze meettechnieken zijn eindeloos, onderstaand een korte greep uit de mogelijkheden. Ook wanneer u een andere onderzoeksvraag heeft waarbij een grondradarsysteem een oplossing zou kunnen zijn dan denken onze specialisten graag met u mee!

Landbodem

3D-BIM:

Voor het maken van een 3D-model kan zowel de boven- als ondergrond 3D worden gescand. Bij een tracéstudie voor de aanleg van bijvoorbeeld pijpleidingen kan het verkregen 3D-model worden gebruikt voor clashdetecties (het in beeld brengen van de knelpunten tussen het ontwerp en de bestaande situatie).

Klic-verificaties

 • Het verifiëren van klic-kaarten met toetsing aan de benodigde dekking op de kabels en leidingen, dus niet alleen x en y verificatie maar ook de z-waarde
 • Een grote meerwaarde in het kader van EMVI is een reductie op het aantal benodigde proefsleuven

Holle ruimtes

 • Detectie van holle ruimtes en uitspoelingen op wegen en opslagterreinen. Zo scannen wij periodiek de fundering van de Maeslantkering op holle ruimtes (uitspoelen zand)
 • Detectie van graafgaten door o.a. konijnen, bevers en woelratten, maar ook scheuren in verdroogde kleigronden (bijvoorbeeld op waterkeringen)

Funderingen en archeologie

 • Restanten van gebouwen (heipalen), bunkers of funderingsbalken en puinhoudende bodemlagen in beeld brengen

Bodemlagen/ bodematlas

 • Diktemeting van deklagen op stortplaatsen (inclusief bijvoorbeeld de ligging van ontgassingsdrains)
 • Voor natuurontwikkeling waarbij mogelijk inzicht is gewenst in de dikte van de deklaag of bouwvoor, of voor het bepalen van de diepte ligging van waterremmende lagen (keileem of klei)
 • Wegopbouw bepalen: diktes van asfalt- en funderingslagen
 • Brugdekinspecties: wapeningsijzer en spanijzers detecteren, maar ook corrosie vaststellen

Waterbodem

 • Waterplanten dekkingsgraad
 • Bepalen waterdieptes
 • Bepalen aanwezige puinstortingen

Bodemopbouw waterbodem

 • Laagdiktes meten (zoals slibdiktes en zandige afdeklagen)
 • In- en uitpeilingen bij baggerwerkzaamheden

Naast grondradaronderzoek zet ATKB ook de volgende technieken in:

 • Magnetometrie
 • Borehole radar
 • Betonradar
 • Gammaspectometrie
 • Multibeam
 • Drone mapping/fotogrammetrie
 • Metaaldetectie
 • 3D-laserscanning
 • Valgewichtdeflectiemetingen