x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Op basis van luchtfoto's gemaakt met een drone is het mogelijk 3D-terreinmodellen te genereren (fotogrammetrie). Door paspunten te gebruiken in het veld en deze nauwkeurig met RTK in te meten, wordt van de locatie een hoogtemodel gemaakt. Waarbij de nauwkeurigheid overeenkomt met RTK metingen (+/- 2 cm in het X-/Y-vlak en +/- 3 cm voor de hoogte).

Het model kan zowel als terreinmodel (DTM, met objecten) en oppervlaktemodel (DSM, zonder objecten) worden aangeleverd, voor CAD en/of GIS toepassingen. Een voorbeeld van een 3D-puntenwolk verkregen met de drone is weergegeven in de onderstaande afbeelding.

In combinatie met gegevens over de situatie in de ondergrond, verkregen met grondradar, kan een compleet 3D-beeld van een locatie worden gemaakt (BIM).

Volumebepalingen
Een specifieke toepassing van een DTM/DSM is volumebepaling. Op basis van het terreinmodel is het mogelijk om volumebepalingen uit te voeren van bijvoorbeeld gronddepots of ontgravingsputten. In relatie tot traditionele puntsgewijze inmetingen, geeft deze methode veel nauwkeuriger resultaten.

Oneffenheden in het oppervlak, hoogteverschillen of taluds met variërende hellingsgraad worden allemaal meegenomen in de berekening. Ook biedt deze techniek uitkomst wanneer een locatie niet of slecht te betreden is.

De depotlocatie op de onderstaande afbeelding is in één uur ingevlogen, waarna van ieder aanwezig depot eenvoudig het volume kan worden berekend.