x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg moet de huidige verkeersknelpunten oplossen en de doorstroming in de regio bevorderen, met name rondom Leiden en Katwijk. Een belangrijk onderdeel van de RijnlandRoute is de tunnel in de N434 die onder Voorschoten en het Rijn-Schiekanaal (de Vliet) wordt aangelegd. Deze tunnel wordt ongeveer 2,5 km lang en komt op maximaal 20 meter diepte te liggen. Momenteel wordt in de tunnelbak gewerkt aan de tunnelboormachine voor de aanleg van de ondergrondse tunnelbuis.

Onlangs heeft ATKB een test met een drone uitgevoerd om de tunnelbak ter hoogte van de A4 digitaal in beeld te brengen met luchtfotografie. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van ca. 18.000 m2 / 1,8 ha (ca. 300 m x 60 m). In totaal zijn circa 350 luchtfoto’s met een Phantom 4 Pro gemaakt met een vliegtijd van circa 30 minuten. Met deze luchtfoto’s kan o.a. een digitale puntenwolk (3D-model), een Digitaal Surface Model (DSM) en een digitale orthofoto van de locatie gegenereerd worden.

Aan de hand van het 3D-model kunnen nauwkeurige metingen en berekeningen uitgevoerd worden zoals het bepalen van oppervlaktes, volumes, contourlijnen (hoogtes en/of dieptes) en dwarsprofielen (dwarsdoorsnedes) van bijvoorbeeld de tunnelbak. De verkregen data is eenvoudig te exporteren naar CAD of GIS omgevingen.

De geogerefereerde orthofoto kan als digitale ondergrond gebruikt worden in GIS/CAD software. Zo beschikt men altijd over een actuele luchtfoto in hoge resolutie (ca. 1,5 cm per pixel) die bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij planning en ontwerp, maar ook voor marketingdoeleinden. In de onderstaande afbeelding is het detailniveau goed zichtbaar.

Ter indicatie, vrij verkrijgbare luchtfoto’s hebben een resolutie van ca. 25 cm per pixel en zijn over het algemeen minimaal 1 jaar oud. Veranderingen in de tijd als gevolg van bijvoorbeeld ontgravingen, ophogingen en bouwwerkzaamheden kunnen digitaal zichtbaar gemaakt worden door het opgeslagen vluchtplan opnieuw uit te voeren en de gegenereerde digitale 3D-modellen over elkaar heen te projecteren.

Als eindproduct kan het 3D-model als puntenwolk of surface worden aangeleverd maar ook als interactief 3D-model in PDF-formaat, waardoor de resultaten driedimensionaal met bijvoorbeeld het vrij verkrijgbare Acrobat Reader kunnen worden bekeken.

Detail uitsnede orthofoto