x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Met behulp van de 3D-radar is gezocht naar niet-gesprongen explosieven onder een rangeerterrein.

Recent is een vlakdekkende 3D-radarscan uitgevoerd ter plaatse van een rangeerterrein. Doel van het onderzoek was het detecteren van mogelijke niet-gesprongen explosieven (NGE) tussen en onder de sporen. Om de scans op het spoor efficiënt uit te voeren is door ATKB in samenwerking met Rail Road Systems een spoorlorrie ontwikkeld. Door de breedte van de 3D-radar was het mogelijk om het gehele spoorbed in één werkgang vlakdekkend te scannen. Aangevuld met scans tussen de sporen m.b.v. een quad is het gehele rangeerterrein in beeld gebracht.