x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Grondradaronderzoek wordt al jaren gebruikt door archeologen. Primair doel van een grondradaronderzoek is om vast te stellen waar interessante gebieden liggen voor ontgraving. Met grondradar zijn wij in staat om structuren en objecten in de ondergrond waar te nemen.

Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld oude waterputten en funderingsresten, maar ook voormalige karrensporen of graafsporen uit radardata te herleiden. Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een vlakdekkende 3D-scan van een braakliggend terrein. In het beeld zijn allerlei structuren in de ondergrond zichtbaar die kunnen duiden op dempingen, graafactiviteiten en funderingsresten.

Een ander voorbeeld is de detectie van restanten van een bunker onder een duin in Hoek van Holland. Op bovenstaande radarscan zijn de restanten zichtbaar als sterke reflectie (contrast zwart/wit) tussen de meer homogene zandige ondergrond.

Op onderstaande afbeelding is de interpretatie van ATKB geprojecteerd over een luchtfoto uit de Tweede Wereldoorlog. De ingetekende bunkerrestanten komen exact overeen met de positie van een bunker op de luchtfoto.

Ook ondersteuning nodig bij archeologisch onderzoek? Neem contact met ons op via info@at-kb.nl of 088-1153200.