x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Een aantal weken geleden werd ATKB benaderd door het Cold Case Team van rechtspsycholoog Prof. Peter van Koppen en Dr. Jasper van der Kemp. Zij vroegen om de hulp van ons 3D-grondradarteam in de zoektocht naar het lichaam van Tanja Groen.

Tanja Groen is in de zomer van 1993 bij de inkomweek van de Universiteit Maastricht verdwenen en nooit meer gevonden. Het vermoeden is dat ze is vermoord en begraven ligt op de Strabrechtse Heide bij Heeze (NB). In de jaren negentig zou een zekere Wim S. tegenover een toenmalige medegevangene de moord op Tanja hebben bekend. Wim S. zou toen ook verteld hebben waar ze begraven is. Uitgaande van het feit dat Tanja Groen daar is begraven, heeft het Cold Case team op basis van profiling en wetenschappelijke analyses een tweetal stukken terrein aangewezen als meest vermoedelijke vindplaats.

Afgelopen week heeft ons grondradarteam op de aangewezen plaatsen op de Strabrechtse Heide onderzoek gedaan met onze nauwkeurige 3D grondradar. Daarnaast hebben wij Loonstra en van der Weide bereid gevonden om met ons mee te zoeken met een gammaspectrometer. Met een gammaspectometer wordt onderzoek gedaan naar verstoring van onder andere Cesium-137 dispositie, voortkomend uit de Tsjernobyl ramp van 1986. Beide onderzoeken tezamen hebben geleid tot identificatie van een aantal mogelijke verstoorde patronen in het bodembeeld. Dat hoeft niet te zijn veroorzaakt door stoffelijke resten die daar begraven liggen, maar het uitgebreide profileringsonderzoek en het onderzoek wat door ons ter plaatse is uitgevoerd, is een voldoende basis voor nader onderzoek op deze locaties.

Op 17 januari 2022 zijn het OM en de politie door het Cold Case Team op de hoogte gesteld van de bevindingen. Het is nu aan de betrokken autoriteiten om te besluiten over de voortgang. Het Cold Case Team gaat niet graven op de bewuste plekken, dat is werk voor forensisch rechercheurs. Als meer onderzoek nodig is, gebeurt dat door politie en OM.

Wij hopen dat deze poging om het lichaam van Tanja Groen te vinden succesvol is en dat aan de enorme onzekerheid bij de ouders van Tanja een einde komt.

Update 20 januari 2022: Nader onderzoek door het OM heeft uitgewezen dat de gevonden verstoringen een natuurlijke oorsprong hebben.

Hoe werkt 3D-grondradar?

Met behulp van een stapfrequentie 3D-radar is het mogelijk om de ondergrond driedimensionaal met hoge resolutie te scannen. Op deze manier wordt er een soort 3D echo van de bodem gemaakt. De antenne van het systeem bevat een serie zender/ontvangers. Hierdoor wordt, in tegenstelling tot reguliere grondradars met één zender/ontvanger, veel meer data verkregen. Het is niet meer noodzakelijk om een haaks scanraster toe te passen, zoals bij een reguliere grondradar. De verkregen data wordt samengevoegd tot een vlakdekkend beeld waardoor structuren en verstoringen in de ondergrond zichtbaar worden. Onze specialisten zijn in staat om de beelden op de juiste wijze uit te lezen en te analyseren zodat er een helder advies wordt gegeven. Deze techniek wordt voor veel meer doeleinden toegepast. Naast opsporingsdoeleinden, van bijvoorbeeld niet gesprongen explosieven, is de 3D-grondradar in te zetten bij het in beeld brengen van kabels en leidingen (zonder graven), het voorkomen van graafschades en het in kaart brengen van scheuren in dijken. www.3dgrondradar.nl

Voorbeeld: Op onderstaande afbeelding is een werkspoor onder een verharding in beeld gebracht door middel van een scan met 3D-grondradar.

In de media
Dagblad de Limburger was betrokken bij het onderzoek en heeft gisteren een artikel (betaalmuur) op hun website gepubliceerd. Inmiddels hebben veel andere dagbladen de berichtgeving ook opgenomen.

Onderstaand een aantal links die zonder betaalmuur te lezen zijn:

Update 20 januari 2022