x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Bevers, dassen en ratten zijn uitermate goede (gangen)gravers en komen in steeds grotere getale voor in Nederland. Graafgangen (holle ruimtes) vormen een acuut risico voor verzakkingen ter plaatse van schouwpaden en dijken. Daarnaast kunnen ze ook een lekkage (piping) veroorzaken. Maar ook in en rond het spoor veroorzaken dieren overlast. Onze vlakdekkende 3D – radar brengt holle ruimtes en gangenstelsels effectief in beeld.

Voor het voortduwen of trekken van de grondradar gebruiken we verschillende bewegingsvoorzieningen waaronder een bus, quad, elektrische Ziesel (rupsvoertuig), Leffert of een loopkar. Deze bewegingsvoorzieningen worden afgestemd op de ondergrond van de onderzoekslocatie.

Bijkomend voordeel van een grondradaronderzoek is de potentiële bijvangst van overige informatie zoals drainages, kabels, leidingen, duikers en overige bodemvreemde objecten.

Lees hier hoe wij de beverholen langs het kanaal van Deurne in beeld brachten: ATKB | Detectie beverholen Kanaal van Deurne (at-kb.nl).

Met de 3D-grondradar worden verzakkingen van dijken en schouwpaden voorkomen.

Meer weten over het in kaart brengen van holle ruimtes door graafschade van bevers, dassen of ratten met 3D-grondradar? Neem vrijblijvend contact op met projectleider Hamza Tatar via info@at-kb.nl of 088-1153200.