x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Kwaliteitsbepaling
Binnen ATKB zijn diverse gecertificeerde medewerkers in dienst voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek conform VKB-protocol 2003. Naast het reguliere bemonsteringsmateriaal, waaronder valbom, Van Veenhapper en zuigerboor en diverse formaten boten, beschikken wij over een vibrocorer. Hiermee kunnen wij zowel kleinschalig als grootschalig waterbodemonderzoek snel, efficiënt en doeltreffend uitvoeren.

Inmeten ligging waterbodems

Voor het bepalen van de diepteligging van de waterbodem alsmede de opbouw van de waterbodem (slibdikte) kan ATKB naast handmatige meettechnieken ook digitale metingen met RTK-GPS of vlakdekkende technieken in zetten (radar/multibeam). ATKB beschikt over een onderwaterradar, een vanaf de waterlijn werkende radar en een schip met multibeam. ATKB kan hiermee bij waterdieptes van nul tot soms meer dan tien meter (afhankelijk van de in te zetten techniek) de metingen volledig in eigen beheer uitvoeren. De verkregen beelden worden geanalyseerd waarbij de ligging van de bovenkant van de sliblaag en de vaste bodem in kaart worden gebracht. De radar is tevens uitgerust met een eigen RTK-dGPS voor exacte plaatsbepaling (0,02 meter ten opzichte van NAP).

Kwantiteitsbepaling
Naast het inmeten van de waterbodem kan ATKB tevens het volume aan vrijkomend materiaal bepalen en een grondstromenplan opstellen. Handmatige dwarsprofielen kunnen worden verwerkt in hiervoor bestemde software waarmee het volume per onderzocht traject kan worden bepaald.

Het voordeel van de inzet van een radar is dat naast de ligging van de waterbodem tevens inzicht wordt verkregen in de aanwezigheid van eventuele bodemvreemde materialen en de laagopbouw van de waterbodem. Daarnaast is de radar een snelle onderzoeksmethode waarbij veel meer data wordt verzameld dan bij reguliere boringen/handpeilingen hetgeen de bepaling van het baggervolume ten goede komt (representatiever).

In de onderstaande figuur is een voorbeeld van verwerkte data weergegeven.

Met ons eigen materieel en onze brede ervaring kunnen wij zowel klein- als grootschalig onderzoek snel, efficiënt en doeltreffend uitvoeren. Ons werkgebied beslaat zowel zoete als zoute waterbodems. Vanzelfsprekend stellen wij indien nodig praktische (ecologische) werkprotocollen en werkplannen op en doen wij voor u de benodigde meldingen of vergunningaanvragen.