x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De afspraken met het Rijk om vervoer over water te stimuleren, werpt zijn vruchten af. Zo ook bij de Twentekanalen. Het gevolg is meer scheepvaart over de kanalen. Het toenemende gebruik van ook grotere schepen van de Twentekanalen vereist een opwaardering van deze kanalen.

Wat is er nodig bij opwaardering van een kanaal?
Voor een verruiming wordt de bodem verdiept en verbreed. Damwanden worden vervangen, zwaaikommen worden vergroot en natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Bij al deze activiteiten is grondverzet noodzakelijk, daarom voerde ATKB in 2019 al een (water)bodemonderzoek uit.

Actueel waterbodemonderzoek
De werkzaamheden zijn in volle gang. De combinatie Van Oord-Hakkers-Beens voert het werk uit. Waarbij Van Oord, een van de grootste baggermaatschappijen ter wereld, het baggerwerk uitvoert. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden wordt het waterbodemonderzoek lokaal geactualiseerd. Door sedimentatie kan er in een paar jaar veel veranderen in de samenstelling van de waterbodem. Ook kunnen nieuwe verontreinigingsbronnen zorgen voor een vermindering van de kwaliteit van de waterbodem. ATKB heeft een vooronderzoek (bureauonderzoek) uitgevoerd om te achterhalen of de kwaliteit van de waterbodem mogelijk is gewijzigd. Vervolgens is plaatselijk een actualisatie waterbodemonderzoek uitgevoerd.

De uitkomsten uit de actualisatie laten zien dat de vastgestelde kwaliteitsoordelen van de waterbodem in 2019 grotendeels gehandhaafd blijven. Op enkele plaatsen is er zelfs sprake van een verbetering van de waterbodemkwaliteit. Met deze actuele gegevens kan de strategie van de baggerwerkzaamheden door Van Oord worden bepaald en kunnen zij van start met de werkzaamheden.

Betrouwbare adviespartner
Dat ATKB een betrouwbare adviespartner is voor (water)bodem gerelateerde vraagstukken blijkt uit het feit dat we in verschillende fases bij grote (water)bodemonderzoeken worden betrokken. Wij zijn diverse opdrachtgevers van dienst door te adviseren bij onderhoud en realisatie van grote waterwegen.