x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De komende jaren mogen onze adviseurs milieukundige (water)bodemonderzoeken blijven uitvoeren in het beheergebied van Waterschap Scheldestromen. Wij wonnen (opnieuw) de aanbesteding “uitvoering van milieukundige bodemonderzoeken” die Waterschap Scheldestromen eind 2023 op de markt zette.

Waterschap Scheldestromen staat voor sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Zij beheren bijna 500 kilometer dijk en 4000 kilometer weg. Om de waterveiligheid te garanderen en de objecten binnen het gebied te onderhouden vindt geregeld grondverzet en baggerwerk plaats. Voorafgaand aan deze werkzaamheden moet de kwaliteit van de (water)bodem en verhardingen bekend zijn. Dat betekent dat we geregeld (water)bodemonderzoek uitvoeren waarbij wij het Waterschap Scheldestromen ontzorgen. Met onze dienstverlening leveren we ook de komende vier jaar weer een mooie bijdrage aan een veilig Zeeland.