x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Milieukundig onderzoek naar de kwaliteit van landbodem kan om diverse redenen noodzakelijk zijn. Hierbij valt te denken aan bouwplannen op of herontwikkeling van locaties (eis voor de Omgevingsvergunning), het starten of beëindigen van bedrijfsactiviteiten (eis uit het Activiteitenbesluit milieubeheer) of een transactie van een locatie (wens in koopovereenkomst). Het onderzoek is gericht op het vaststellen van de kwaliteit van de grond en het grondwater in de nabijheid van potentiële verontreinigingsbronnen en het in beeld brengen van de algemene bodemkwaliteit op de overige delen van het perceel.

Allereerst worden de historische gegevens uit verschillende archieven geïnventariseerd. Vervolgens wordt een boorplan opgesteld, het veldwerk uitgevoerd en vindt analyse van grond- en grondwatermonsters plaats (verkennend onderzoek). Naar aanleiding van de resultaten wordt vastgesteld of aanvullend onderzoek naar verontreiniging noodzakelijk is (nader onderzoek). Wanneer sprake is van een verontreinigingssituatie waarvoor saneringswerkzaamheden noodzakelijk zijn, zal in overleg met de opdrachtgever worden bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Een selectie van landbodemonderzoeken waarvoor u ATKB kunt benaderen:

  • Historisch bodemonderzoek (NEN 5725);
  • Oriënterend en verkennend bodemonderzoek (NEN 5740);
  • Nul- en eindsituatieonderzoek (NEN 5740);
  • Nader bodemonderzoek (NTA 5755);
  • Onderzoek naar PFAS en GenX;
  • Asbest in bodemonderzoek (NEN 5707);
  • Asbest in puinonderzoek (NEN 5897);
  • Spoedonderzoeken (allerlei).

ATKB adviseert u graag over de mogelijkheden met betrekking tot landbodemonderzoek binnen uw project. ATKB heeft deskundigen in huis voor het uitvoeren van de werkzaamheden op de locatie, het uitwerken van de gegevens tot een overzichtelijke rapportage en het geven van een advies op maat.

Een bodemonderzoek wordt in de volksmond ook wel onterecht een 'schoongrondverklaring' of 'schonegrondverklaring' genoemd. Een bodemgeschiktheidsverklaring is een betere term. Met een bodemonderzoek bepaal je of de bodem voldoet aan de vereisten voor het beoogde doel.