x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Bij ruimtelijke ontwikkelingen komen veelal partijen grond en/of bouwstoffen vrij die niet binnen het betreffende project kunnen worden hergebruikt en van de locatie dienen te worden afgevoerd. Om de partijen grond en bouwstoffen elders toe te passen, geldt de wettelijke regeling van het Besluit bodemkwaliteit. ATKB kan u van dienst zijn door het uitvoeren van de partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit. Door middel van deze partijkeuring worden de hergebruiksmogelijkheden van grond en bouwstoffen vastgesteld en de partij voorzien van een milieuhygiënische verklaring.

ATKB is gecertificeerd voor de BRL SIKB 1000. U kunt bij ons terecht voor de volgende partijkeuringen:

  • Partijkeuring grond conform VKB-protocol 1001;
  • Partijkeuring niet-vormgegeven bouwstoffen conform VKB-protocol 1002.

ATKB heeft expertise op het gebied van keuren van partijen met een verdenking op aanwezigheid van PFAS/GenX en asbest. Daarnaast hebben wij expertise in het vaststellen van de civieltechnische hergebruiksmogelijkheden van partijen grond en/of bouwstoffen.

Indien u een milieuhygiënische verklaring nodig heeft voor een partij grond of bouwstoffen (in-situ of in depot), zijn wij u graag van dienst. Tevens heeft ATKB diverse mogelijkheden om de partijen elders toe te passen.