x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Bodemonderzoek biedt inzicht in de opbouw en de kwaliteit van grondlagen en grondwater. Onder de opbouw wordt de fysische samenstelling van de bodem verstaan. De kwaliteit wordt bepaald door de chemische samenstelling van de bodem. De doelstelling van bodemonderzoek is het in beeld brengen van de aan- of afwezigheid van risico’s of andere belemmeringen bij het voorgenomen gebruik van de locatie. Wat voor soort bodemonderzoek uitgevoerd wordt, hangt af van de specifieke vraag of verplichting die u heeft.

U kunt om uiteenlopende redenen een bodemonderzoek nodig hebben. Mogelijke aanleidingen zijn:

  • Transactie en oplevering (contractvoorwaarden bij koop of verkoop);
  • De aanvraag van een omgevingsvergunning (vergunning voor bijvoorbeeld wijziging gebruik of nieuw- of uitbouw);
  • Bedrijfsinrichting (vergunning voor start of beëindiging bedrijfsactiviteiten);
  • Grondverzet (werkzaamheden waarvoor graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn);
  • Calamiteit (verontreiniging ontstaan tijdens bijvoorbeeld bedrijfsvoering of vervoer).

Bij het uitvoeren van bodemonderzoek werken wij volgens de vigerende erkenningen en regelingen. Voor een overzicht van deze erkenningen en regelingen klik hier.