x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Aziatische duizendknopen zijn beruchte invasieve exoten. Ze komen van nature niet in Nederland voor en maken infrastructuur en gebouwen kapot. Sinds januari 2022 mogen Aziatische duizendknopen niet meer verhandeld worden, de overheid hoopt daarmee nieuwe introducties en verspreiding te voorkomen. Daarmee is de Aziatische duizendknoop nog niet verdwenen. Stukjes wortel en plantenresten van de Aziatische duizendknoop zijn al snel levensvatbaar. Met het verhandelen van besmette grond loopt u het risico om Aziatische duizendknoop te verspreiden en dat is strafbaar. Hoe weet je of er levensvatbare resten van duizendknoop aanwezig zijn in partijen grond? En wat kun je doen wanneer duizendknoop aanwezig is?

Onderzoek voorkomt ellende
Door vooraf onderzoek te doen naar de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop kunnen onverwachte kosten voorkomen worden. In de praktijk combineren we onderzoek naar duizendknoop vaak met een ecologisch onderzoek of een regulier bodemonderzoek of een partijkeuring conform AP04 waardoor de onderzoekskosten beperkt blijven. Treffen we restanten van Aziatische duizendknoop aan, dan krijgt u een praktisch advies over de vervolgstappen.

Er zijn verschillende manieren waarop wij Aziatische duizendknopen in grond opsporen:

  • Voorafgaand aan grondverzet uitvoeren van een ecologisch onderzoek, waarmee we de aanwezigheid van Aziatische duizendknopen kunnen vaststellen.
  • Wanneer Aziatische duizendknopen niet meer herkenbaar zijn doordat bijvoorbeeld het groeiseizoen voorbij is of door recente werkzaamheden (o.a. begroeiing verwijderd), voeren we een in-situ “bodemonderzoek” uit volgens het VKB/VVMA protocol voor onderzoek naar Aziatische duizendknoop.
  • Partijen grond met verdenking op aanwezigheid van Aziatische duizendknoop onderzoeken we door middel van sleuven of grepen volgens het VKB/VMMA protocol voor onderzoek naar Aziatische duizendknoop.

Vernietiging van duizendknoop door stoomreiniging
Wanneer levensvatbare duizendknoop(resten) aanwezig zijn is stoomreiniging van grond een oplossing. Onze doorgronders onderzochten voor TOP Schiedam een aantal partijen grond op levensvatbare resten van de Aziatische duizendknoop. In de partijen grond was wortelmateriaal van Japanse duizendknoop aanwezig. Door stoomverhitting is de Japanse duizendknoop vernietigd. Ter controle onderzochten wij de partijen grond volgens het “VKB/VMMA protocol voor onderzoek naar Aziatische duizendknoop”. We verzamelden het verdachte wortelmateriaal waarmee een kiemproef is uitgevoerd. Het aangeleverde wortelmateriaal is niet levensvatbaar en de partij grond mag als “duizendknoop-vrij” naar de beoogde toepassingslocatie worden vervoerd.

Vragen over grond die mogelijk (resten van) Aziatische duizendknoop bevat? Wij staan u graag vrijblijvend te woord. Neem contact met ons op via 088-1153200 of info@at-kb.nl.