x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Terreinbeheerders en provincies hebben samen een beoordelingsmethode (werkwijze) ontwikkeld om de kwaliteit binnen natuurgebieden te volgen. Dit vormt de basis voor gesprekken tussen provincie en beheerders in gebieden waar subsidies worden betaald vanuit de SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer).

De afgelopen tijd is de methode toegepast in een groot aantal gebieden. Hierdoor is een aantal punten naar voren gekomen die nog verder uitgewerkt moeten worden. ATKB is, net als in 2016, door BIJ12 gevraagd om een aantal van de punten op te lossen. Dit doen we samen met terreinbeheerders en provincies. Zo is de afgelopen tijd gewerkt aan

• kleine aanpassingen in de soortenlijst,
• het bereiken van overeenstemming over frequentie, minimum telvlak en geïntegreerde soortenlijsten broedvogelkartering,
• afstemming met de rekentool (zie www.portaalnatuurenlandschap.nl) voor een soepele, geautomatiseerde beoordeling,
• eenduidige rekenregels voor de indicator ruimtelijke condities,
• het aanpassen van de maatlat grootschalige beheertypen,
• het splitsen van beheertypen.