x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

In Delfzijl worden 26 zieke kastanjebomen gekapt. Of een kap gevolgen heeft voor beschermde diersoorten bepalen onze ecologen aan de hand van een quickscan Wet natuurbescherming (WnB), want het kappen van bomen mag niet zomaar.

Wat onderzochten wij?
Tijdens de quickscan WnB letten onze ecologen op holtes en nesten die gebruikt kunnen worden als nestplaats voor (jaarrond) beschermde broedvogels en als potentiële verblijfplaats van vleermuizen of onderdeel uitmaken van een zgn. vliegroute voor vleermuizen.

Daarnaast kijken we tijdens de quickscan naar de leefsituatie voor kleine marterachtigen (zoals wezel en hermelijn) en overige soorten flora en fauna. Wilt u een quickscan uitvoeren voorafgaand aan het kappen van bomen? Onze ervaren ecologen helpen u graag! U bereikt ons op 0881153200 of via info@at-kb.nl.

Wij verzorgen ook quickscans voor onder andere: