x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Als onderdeel van een ontheffing op de soortenbescherming is vaak ecologische begeleiding bij de uitvoering van plannen opgenomen. De begeleiding kan bestaan uit het houden van toezicht om negatieve effecten op planten en dieren te voorkomen. Maar ook uit het actief nemen van voorzorgsmaatregelen aan de hand van een ecologisch werkprotocol. In al deze gevallen kan ATKB u van dienst zijn.

Voorbeelden van onze activiteiten

  • Verplaatsen van planten, vissen en amfibieën voorafgaand aan werkzaamheden
  • Aanbrengen van vleermuiskasten, nestkasten voor vogels en alternatieve verblijfplaatsen voor steenmarters
  • Toezicht bij sloop van gebouwen en velling van bomen om effecten op vleermuizen en vogels te voorkomen

Ook stellen we een ecologisch werkprotocol op. Dit is een praktische vertaalslag van de voorwaarden die aan een ontheffing of vergunning zijn verbonden; een document dat door mensen in de uitvoering gebruikt kan worden.

Onderdelen van een ecologisch werkprotocol

  • Voorzorgsmaatregelen om negatieve effecten te voorkomen
  • Werkwijze bij bijvoorbeeld slopen, dempen of kappen
  • Wat te doen als er beschermde soorten op de werkplek worden aangetroffen

Met de aanwezigheid van een ecologisch werkprotocol in de bouwkeet of de cabine van trekker of graafmachine, is ook aantoonbaar dat er verantwoord en binnen de voorwaarden van ontheffing of vergunning wordt gewerkt.