x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De gemeenten Kampen en Zwolle hebben een raamovereenkomst voor ingenieursdiensten afgesloten met ATKB.

De komende vier jaar leveren wij aan Zwolle en Kampen ingenieursdiensten op het gebied (water)bodem, bouwstoffen, saneringen en asbest. Bijvoorbeeld (water)bodemonderzoeken, asbestonderzoeken, saneringen, monitoring van (grond)water, partijkeuringen grond en bouwstoffen. Ook leveren wij diensten op het gebied van ecologie, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van quickscans, voortoetsen gebiedsbescherming, passende beoordelingen en het opstellen van ontheffingsaanvragen voor soorten- of gebiedsbescherming. Verder begeleiden wij diverse werkzaamheden op ecologisch en/of milieukundig vlak.

ATKB is geselecteerd op basis van haar kennis en ervaring. Onze uitgebreide expertise op het gebied van bodem, water en ecologie zetten wij in voor verschillende gemeenten in Nederland.

Onze doorgronders gaan bevlogen aan de slag voor de gemeente Zwolle en Kampen. Wij zien uit naar een mooie samenwerking met elkaar.