x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Nederland bestaat voor een groot deel uit water. Water heeft dan ook een grote invloed op onze gebiedsinrichting. Om te voldoen aan de eisen die het waterbeheer van de toekomst aan ons land stelt en naar aanleiding van de Europese Kaderrichtlijn Water is per 22 december 2009 de Waterwet in werking getreden.

Water(beheer) kan onderverdeeld worden in grondwater, oppervlaktewater en afvalwater. ATKB heeft ruime ervaring met onderzoek naar en het monitoren van waterkwaliteit, (grond)wateroverlast, de aanleg en het beheer van grondwatermeetnetten, het opstellen van bemalingsadvies en –plannen en andere zaken die bij water(beheer) van toepassing zijn. U kunt bij ons terecht voor deskundig onderzoek en advies over water(beheer) binnen uw situatie.