x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Per 1 januari 2024 is er een nieuwe wet: de Omgevingswet. De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. Onze leefomgeving. De leefomgeving waarin onze doorgronders hun werk doen voor onze opdrachtgevers. Deze nieuwe wet moet regels eenvoudiger maken. Wat verandert er voor ons en onze opdrachtgevers? We zetten het op een rij.

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is belangrijk
Met de ingang van de Omgevingswet verandert er het een en ander in de regels voor verschillende activiteiten in onze leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten als Graven in de bodem, Saneren van de bodem en Opslaan van grond en baggerspecie. De regels voor deze activiteiten zijn vanaf 1 januari 2024 geregeld via het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Veel van de werkzaamheden die wij voor opdrachtgevers uitvoeren en begeleiden zijn, hierin opgenomen. Deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd als aan de regels uit het Bal wordt voldaan. Het Bal is voor ons dus een belangrijk besluit.

Doorgronders op de hoogte van nieuwe regelgeving
Naast de regels uit het Bal gaan ook decentrale regels gelden voor activiteiten die niet in het Bal zijn opgenomen. Decentrale regels worden bepaald door gemeenten, provincies en waterschappen. Onze doorgronders zijn op de hoogte van de nieuwe regels. Wij weten wat er is geregeld in het Bal en waar we de decentrale regels van een gemeente, provincie of waterschap kunnen vinden. Wij begrijpen welke vragen beantwoord moeten zijn om niet voor verrassingen komen te staan.
Bij de meeste activiteiten na 1 januari 2024 doe je vooraf een melding. Soms is ook een aanvraag van een vergunning nodig.
Het is belangrijk om goed op een rij te zetten wat je precies wilt gaan doen. Er kan namelijk sprake zijn van verschillende activiteiten tegelijk of na elkaar waarvoor verschillende regels gelden.
Je gaat bijvoorbeeld graven, maar wanneer daarbij ook een bronbemaling nodig is en grondwater wordt geloosd dan zijn aanvullende regels en meldingen van toepassing. Dit geldt ook wanneer je gaat saneren maar daarbij ook grond wilt aanvoeren.

Handige informatie
De algemene regels zijn te lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) waarover meer informatie is te vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. Je vindt hier ook informatie over het nieuwe Omgevingsloket (anders dan het huidige omgevingsloket) voor het checken van een vergunningsplicht, het vinden van relevante informatie over de locatie en het doen van meldingen.

Vanzelfsprekend zijn wij op de hoogte van de nieuwste regelgeving en adviseren we graag bij werkzaamheden in onze leefomgeving. Heb je nog vragen? Neem vrijblijvend contact op met Sander van Turennout of Tanneke Blok via info@at-kb.nl of 088-1153200.