x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Dat onderzoeken we in de gemeente Uithoorn. In de gemeente Uithoorn is bij de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk een wadi aangelegd. De wadi vangt regenwater op en voert dit regenwater vertraagd af naar het oppervlaktewater. Afgelopen week testten we de werking van de aangelegde wadi door een extreme bui na te bootsen. Dit zgn. functioneringsonderzoek is belangrijk om in de praktijk te testen of de vooraf bedachte maatregel werkt. Wanneer de maatregel in de praktijk niet goed werkt dan kan er bijvoorbeeld wateroverlast ontstaan.

De wadi is opgebouwd uit een goed doorlatende toplaag met daaronder een grindpakket, gerealiseerd op zware kleigrond. Regenwater wordt via het grindpakket in de ondergrond opgevangen en vertraagd naar de sloot afgevoerd. Bij extreme regenval is er daardoor minder risico op overstroming door het oppervlaktewater. Door de vertraagde doorgifte naar het oppervlakte water heeft het waterschap meer tijd om het oppervlaktewater weer op peil te brengen en voorkomt zo overstromingen in andere gebieden.

Met het testen van de wadi onderzochten we onder andere de maximale capaciteit van de wadi. Ook hielden we de snelheid van doorgifte naar het oppervlaktewater bij: de ledigingscapaciteit. Dat deden we met zogenaamde ‘full-scale test’. We bootsten hiervoor tweemaal een zeer hevige regenbui (van 90 mm in twee uur tijd) na. Dat lukte met een pomp van Eekels pompen. Voor het bepalen van de waterhoogte hebben we onze WadiLogger gebruikt, die elke 10 minuten een meting doet en ons elk uur automatisch een update stuurt. Zo konden we heel nauwkeurig het verloop controleren.

De resultaten toetsen we aan de ontwerpeisen van de wadi en met onze bevindingen kan de gemeente Uithoorn waar nodig aanpassingen laten doorvoeren.

Grafiek: Automatische registratie van de waterstand door de Wadilogger