x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Waterschappen maken regelmatig gebruik van technische adviesdiensten op het gebied van bodem, ecologie en hydrologie. Onder de noemer “Waterkracht” hebben vijf waterschappen (Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland) een gezamenlijke aanbesteding in de markt gezet. Het gaat om een aanbesteding voor technische adviesdiensten 2021 – 2025.

ATKB mag de komende vier jaar deze adviesdiensten leveren aan de waterschappen op het gebied van:

  • Onderzoeksplannen voor kabels en leidingen, waarbij we ook gebruik gaan maken van onze grondradar.
  • Milieukundig bodemonderzoek, met behulp van onze eigen (veld)medewerkers en materieel
  • Ecologisch onderzoek en advies
  • Ecologische systeemanalyses
  • Inrichtingsplannen voor water- en natuurgebieden
  • Het valideren, toetsen en adviseren van hydrolische meetgegevens
  • Hydrologische meetplannen en het analyseren van metingen.

We kijken uit naar de samenwerking met deze vijf waterschappen, waarin onze expertise op het gebied van bodem, ecologie en hydrologie van toegevoegde waarde is.