x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Bij de inrichting van een nieuw verworven natuurgebied dient met veel factoren rekening gehouden te worden. Welke natuurdoelen stel je voor het gebied? Welke vereisten stellen de doelsoorten aan hun leefomgeving? Hoe verhoudt dit zich tot de bodemkwaliteit en hydrologie? Welke maatregelen moeten getroffen worden om het gebied geschikt te maken voor het behalen van de natuurdoelen?

Het op korte termijn realiseren van de gewenste natuurdoelen is vaak geen vanzelfsprekendheid en vergt een uitgekiend inrichtingsplan. In de meeste gebieden moet dit bovendien goed afgestemd worden met andere doelen, zoals waterberging, recreatie of agrarisch medegebruik. Ook werken wij aan kwaliteitsimpulsen in steden, recreatiegebieden en agrarische gebieden.