x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Vleermuizen zijn nuttige dieren. De talrijke dwergvleermuizen in ons land eten veel muggen. De grotere vleermuizen eten insecten zoals boktorren en meikevers. Het is minder bekend dat een aantal vleermuissoorten ook graag vliegen eet.

Rienk Noordhuis (Vleermuisdeskundige ATKB): “Tijdens een kamp van de Gelderse vleermuiswerkgroep (VLEGEL) bezochten we een zeldzame kolonie Brandt’s vleermuizen en nam ik een mestmonster. Wat bleek? In 70% van de uitwerpselen trof ik talrijke resten aan van huisvliegen. De huisvliegen leveren voor de vleermuizen de bulk van de voeding. Mijn voorzichtige conclusie is dat deze vleermuizen veel jagen op boerenerven in stallen”.

Het is bekend dat ook de zeldzame ingekorven vleermuis, de franjestaart en de gewone grootoorvleermuis vliegen eet en in stallen jaagt. Net als boerenzwaluwen zijn vleermuizen nuttig in veestallen en maneges.

Hoe veilig is het eten van vliegen voor de vleermuis?
Rienk vervolgt: “Uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) blijkt dat boerenzwaluwen en ingekorven vleermuizen nog veel belast zijn met milieuvreemde stoffen, die deels zijn terug te voeren op insectenbestrijding rond vee. Zelf heb ik mest van laatvliegers (een iets grotere vleermuissoort) laten onderzoeken en daaruit bleek dat de laatvliegers blootgesteld zijn aan bestrijdingsmiddelen die voorkomen in middelen voor vliegenbestrijding (bijvoorbeeld het middel Veerust). Vleermuizen kunnen ziek worden door deze bestrijdingsmiddelen.

Voor het beschermen van zowel zwaluwen als vleermuizen is het belangrijk dat de vliegen die ze vangen niet belast zijn met bestrijdingsmiddelen. Er is voldoende aanbod in biologische vliegenbestrijding. Let daarbij goed op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen. Een goed voorbeeld voor boerenerf of manege is de appibuster biologische vliegenval. Een biologisch bestrijdingsmiddel zorgt ervoor dat de vleermuizen en zwaluwen veilig de vliegen rond het vee kunnen opeten!

Heeft u hulp nodig bij het vleermuisvriendelijk inrichten van uw locatie? Onze doorgronders geven u graag advies.

Foto Franjestaart: Rudmer Zwerver