x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Succesvol natuurbeheer begint bij heldere en haalbare doelen. Om deze te kunnen vaststellen, moet een aantal zaken aan de orde komen. Zoals welke eigenschappen heeft een terrein, welke waardevolle soorten komen of kwamen voor en welke knelpunten spelen er.

Een beheerplan heeft veel voordelen. Het maakt helder welke doelen voor de terreinen gelden en op welke wijze aan het behalen van deze doelen wordt gewerkt. Het beheerplan vormt zo niet alleen een instrument voor het uitvoeren van beheer, maar ook een maatlat voor beoordeling van het succes. Dit maakt het mogelijk om het beheer adequaat bij te sturen.

Een beheerplan maakt ook voor anderen inzichtelijk met welk doel welk beheer wordt gevoerd. Hierdoor wordt communicatie over de doelen en ontwikkelingsrichting van het terrein eenduidig.

Heideven