x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

In Den Haag werkt de gemeente aan een ecologische hoofdstructuur. Deze bestaat uit grotere groengebieden en ecologische verbindingszones (ecozones), die samen het natuurnetwerk vormen dat de biodiversiteit in de stad beschermt. Om het beheer en de inrichting van de ecozones te optimaliseren, laat de gemeente in etappes ecologische beheer- en inrichtingsplannen opstellen. Gemeente Den Haag heeft aan ATKB de opdracht gegeven om een beheer- en inrichtingsadvies op te stellen voor de Leidscheveenzone. Deze loopt door de wijk Leidschenveen.

In 2017 heeft Buro Bakker (nu onderdeel van ATKB) een ecologische beoordeling van alle ecozones in Den Haag uitgevoerd. In de jaren erna heeft ATKB voor meerdere zones de beheer- en inrichtingsadviezen opgesteld. Inmiddels worden de adviezen al op meerdere plekken in de praktijk gebracht. De Laakzone is een voorbeeld van een ecozone waar het beheer inmiddels met meer oog voor ecologie en biodiversiteit wordt uitgevoerd.

In het voorjaar van 2024 beoordelen onze doorgronders ter plaatse de mogelijkheden voor beheer en inrichting voor de Leidschenveenzone. Daarbij maken we uiteraard ook gebruik van de kennis van de beheerder van de Leidschenveenzone. Als basis gebruiken we de in 2017 uitgevoerde beoordeling en de eerder opgestelde beheer- en inrichtingsadviezen. De rapportage met het advies voor beheer en inrichting is praktisch ingestoken, zowel in tekst als op kaart.