x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

In gebiedsprocessen komen veel disciplines samen. Vaak is specialistische ecologische kennis gevraagd. De ecologen van ATKB hebben ruime ervaring met het inbrengen van ecologische kennis in dergelijke processen. Wij zijn in staat om ons vakgebied voor alle betrokken partijen inzichtelijk en begrijpelijk te presenteren. Bovendien beschikken we over veel kennis van het jargon van andere disciplines zoals weg- en waterbouw, landschapsinrichting, landbouw en waterbeheer. U mag van ons verwachten dat we op niveau meepraten en meedenken in gebiedsprocessen.

Onze ecologische inbreng kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Inzichtelijk maken van abiotische randvoorwaarden voor behoud en versterking van natuurwaarden
  • Benoemen van kansen en knelpunten voor het opheffen van ruimtelijke barrières voor de migratie van diersoorten
  • Ontwerpen van landschapselementen met een meerwaarde voor de natuur
  • Inbrengen van technische specificaties voor het ontwerp van faunapassages, natuurvriendelijke oevers en randenbeheer