x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Heeft u te maken met regelmatig terugkerende werkzaamheden waarvoor u telkens een onderzoek in het kader van de soortenbescherming moet uitvoeren? Door te werken volgens een goedgekeurde gedragscode wordt het uitvoeren van dit soort werkzaamheden een stuk eenvoudiger. Helemaal als deze gedragscode is aangepast en toegespitst op uw situatie, zodat uw medewerkers direct weten waar ze aan toe zijn. Dit kunnen wij voor u verzorgen.

Zo hebben we voor gemeente Haren een gedragscode opgesteld voor al het reguliere beheer in deze gemeente, gebaseerd op de ‘Gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen’. Voorafgaand hebben we beschermde soorten in de gemeente in kaart gebracht. De uiteindelijke gedragscode is daardoor echt maatwerk geworden.

Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een gedragscode voor gemeente Leek en een actualisatie van de gedragscode voor gemeente Smallingerland.

Gevolgen nieuwe Wet natuurbescherming
Werkt u nu al volgens een gedragscode? Ook dan kan het goed zijn om contact met ons op te nemen. Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. In deze nieuwe wet is de soortenbescherming als apart hoofdstuk opgenomen. Met de nieuwe wet treden er ook veranderingen op in de lijsten van beschermde soorten. Dit zal gevolgen hebben voor de bestaande gedragscodes: deze zullen moeten worden geactualiseerd. Daarnaast maakt de wet het mogelijk om ook een gedragscode op te stellen voor soorten die beschermd zijn volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Wilt u meer weten over de consequenties van de nieuwe natuurwet voor het werken volgens een gedragscode? Neem dan gerust contact met ons op. We informeren u graag over de gevolgen voor uw specifieke situatie.