x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Indien werkzaamheden zoals veldonderzoek of saneringswerkzaamheden uitgevoerd worden in een verontreinigde (water)bodem dient een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) te worden opgesteld.

In een aantal situaties dient een Hoger Veiligheidskundige betrokken te worden bij het V&G-plan. Dit is nodig indien één van de volgende situaties zich voordoet:

  • Werkzaamheden bij vluchtige en niet-vluchtige stoffen bij veiligheidsklasse 3T;
  • Aanwezigheid van CMR-stoffen (carcinogeen, mutageen en reproductie toxisch);
  • Asbest (bij een concentratie van meer dan 100 mg/kg.ds);
  • Vluchtige stoffen bij veiligheidsklasse 2F.

Goedkeuring van het V&G-plan door een Middelbaar Veiligheidskundige is noodzakelijk in alle gevallen bij werkzaamheden boven de basisklasse (verontreinigingen boven de interventiewaarden). ATKB heeft een eigen Middelbaar Veiligheidskundige.

ATKB kan het opstellen en/of goedkeuren van het V&G-plan voor u verzorgen.